« terug naar vorige pagina

Gedragregels binnen de praktijk

U bent van harte welkom in onze huisartspraktijk. Om ons werk goed en veilig te kunnen doen, zijn er huisregels opgesteld. Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect. Door het betreden van onze praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met onderstaande regels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.

  1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
  2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
  3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
  4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
    Hiervan wordt melding gemaakt aan de praktijkhouder, die daar een registratie van zal maken.
  5. Houd u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houd u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing. Mocht dat niet werken en houd u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op: We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u direct uit en hiervan wordt melding gemaakt bij de politie.