« terug naar vorige pagina

Medisch dossier

Welke gegevens staan in uw huisarts- en apotheekdossier?

Als u ziek bent wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven.

Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken

 

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes
 • Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede behandeling. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid of die van uw kinderen nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw huisarts bepaalt of dat nodig is.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een aanvraagformulier in te vullen en aan te leveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen vragen wij u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?
Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener het dossier inzien.

Het kan voorkomen dat u onverwachts gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of van een huisartsenpost of dienstapotheek. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis.

Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat.

Spoedpost
Als u buiten kantoortijden contact heeft met de spoedpost in Haarlem, kan de huisarts en de triagist een deel van uw dossier zien, mits u toestemming hiervoor heeft gegeven. De volgende gegevens kunnen worden gezien:

 • De aantekeningen van uw laatste 5 contacten
 • Uw medicatielijst
 • Uw diagnoselijst

Als u naar een andere huisartsenpost gaat omdat u daar op dat moment in de buurt bent, dan kan uw dossier niet ingezien worden.

Ziekenhuis
Het ziekenhuis kan uw dossier niet inzien. Andersom kan de huisarts uw dossier in het ziekenhuis ook niet inzien. Uitzondering hierop zijn laboratoriumuitslagen. Deze kunnen door zowel de huisarts als de specialist ingezien worden, ongeacht wie het heeft aangevraagd. Als de specialist het aan heeft gevraagd, zal de uitslag geen onderdeel zijn van uw huisartsdossier, maar de huisarts kan het wel via een extern dossier opzoeken.

Waarneming door andere huisarts
Bij vakantie of ziekte zal er meestal een waarnemend huisarts in de praktijk werken. Deze logt in op het systeem en kan gewoon in uw dossier. Een enkele keer kan het voorkomen dat de praktijk wordt waargenomen door een andere praktijk. Deze praktijk heeft dan ook toegang tot uw gehele dossier,