« terug naar vorige pagina

Veel gestelde vragen

Op deze pagina kunt u de antwoorden vinden op veel gestelde vragen. Voor meer informatie neem contact met ons op:

Telefoonnummer: 023-5370698

Mail: info@huisartspraktijkschoten.nl (dit is niet voor medische vragen, gebruik dan een e-consult)

Wilt u informatie over onze praktijk liever op een rijtje? Download dan onze praktijkfolder. 

Vragen

 • Inschatting klacht

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Reguliere huisartsenzorg geen kosten

  Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Eigen risicio

  Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Om u goed voor te bereiden op een gesprek met uw huisarts hebben wij een aantal tips voor u op een rij gezet.

  1. Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet dat de arts niet wat uw verwachting is.
  2. Bedenk van tevoren altijd: waarom kom ik nu, met deze klacht, naar deze dokter. Doe dat ook bij controle-afspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?
  3. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg dat dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
  4. Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd ook.
  5. Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.
  6. Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor de arts.
  7. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
  8. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente.
  9. Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.
  10. Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.
 • Wat is een medische verklaring?

  Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is
  en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan.

  Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

  Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten.

  Afschrift van uw medisch dossier

  Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen.

  Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is.

  Wilt u hier meer over weten?

  Het zogeheten ‘weigeringsbriefje’ kunt u ook hier terugvinden, op de website van KNMG

 • Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

  De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen huisartsenpraktijk Schoten kan worden opgelost.

 • Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapeut

  Door een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten, De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), heeft u in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut.

  Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven.

  Verwijsbrief van specialist

  Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is.

  Zelf betalen medische zorg

  Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

  Welke therapeuten een verwijsbrief?

  Indien u de behandeling vergoed wil krijgen dan is het voor de volgende therapeuten van belang dat u wel een verwijsbrief heeft.

  • mondhygiënist
  • huidtherapeut
  • diëtist
  • ergotherapeut
  • logopedist
  • podotherapeut

  Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Wanneer een medicijnpaspoort?

  Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken.

  Wat is een medicijnpaspoort?

  Het is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof wordt genoemd en de dosering daarvan.

  Waar kan ik terecht voor een medicijnpaspoort?

  U kunt hiervoor terecht bij uw apotheker. Ook kan de assistente een medicatie overzicht maken. Daarnaast is het mogelijk via MijnGezondheid.net als u daar inlogt met uw digiD code.

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie.

  Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk:

  • Een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld)
  • Een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen tot weken wordt geholpen)
  • Een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
  • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).
  • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijd bemiddeling.
 • Ander merk medicijn

  Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven. Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

 • Thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis

  Bij thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis is veel mogelijk. U kunt hierbij denken aan bv.:

  • wondverzorging
  • hulp bij wassen
  • hulp bij aankleden
  • toedienen medicatie
  • etc.

  Contact opnemen

  Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met het WMO loket van de gemeente. 

  Voor verpleegkundige thuiszorg kunt u zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. 

  Klik hier voor links naar thuiszorgorganisaties

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO)

  Contact

  Voor huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met het WMO loket van de gemeente. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

 • Wanneer de huisarts of praktijkondersteuner laboratoriumonderzoek aanvraagt, wordt dit door de verzekering vergoed. Het gaat wel eerst van het eigen risico af.

  Er zijn 2 laboratoria.

  1. Atalmedial: onderzoekt in bloed, urine, ontlasting etc of en hoeveel van een bepaalde stof erin voorkomt, bv nierfuntie, leverfunctie, zouten.
  2. Streeklab: doet in urine, ontlasting, slijm etc. onderzoek naar infecties.